Autobazar DOUDLEBY, Rudé armády, Doudleby nad Orlicí
Autobazar Doudleby

Půjčovna přívěsů

Nově jsme pro Vás připravili půjčovnu přívěsů, kterou budeme postupně rozšiřovat. Aktuálně dostupné přívěsy jsou v bezvadném technickém stavu, mají platné povinné ručení a STK. Maximální rychlost přívěsů je stanovena na 100km/hod.

Obchodní podmínky půjčovny přívěsů.

Přívěs si můžete zarezervovat na tel. čísle 608 304 003.

Při zapůjčení na delší dobu poskytneme výrazné slevy: (5 dní a více 10%, 10 dní a více 15%, 15 dní a více 20%, 20 dní a více 25%, 25 dní a více 30%).

Potřebné doklady k zapůjčení jsou pouze:

 • u přívěsů do 750Kg – platný občanský průkaz
 • u bržděných přívěsů nad 750Kg – platný občanský průkaz a řidičské oprávnění skupiny E

Nebrzděné přívěsné vozíky do 750Kg

    Záloha Nosnost
celková/užitečná
Rozměr ložné
plochy
Cena za 24hod.
Bez DPH
Maro MS 03
Plachta 1300mm
  2.000,- Kč 750/510Kg 2060x1110x1300 200,- Kč
Maro MS 03
ALU PROFI GT
  2.000,- Kč 750/600Kg 2060x1110x1300 170,- Kč

Zároveň jsme prodejci předního českého výrobce přívěsů firmy Maro Kralovice s.r.o., od kterého jsme schopni zprostředkovat prodej veškerého sortimentu, který firma Maro Kralovice s.r.o. nabízí.

V případě Vašeho zájmu o zakoupení přívěsu od tohoto výrobce naleznete kompletní nabídku na www.marokralovice.cz. Objednání, dopravu a termín dodání přívěsu Vám zajistíme zdarma na tel. čísle 608 304 003.

Obchodní podmínky půjčovny přívěsů AUTOMAJA Dobruška

 1. Přívěs se objednává na základě osobního nebo telefonického ujednání. Pravdivost uvedených údajů potvrdí zákazník/ organizace/ podpisem/ razítkem/ a ověřuje se pomocí občanského a řidičského průkazu resp. cestovního pasu.
 2. Půjčovna si může pro svoji jistotu zákazníka vyfotografovat společně se zapůjčeným přívěsem a ten s tímto souhlasí.
 3. Přívěsy je možno pronajímat jen osobám starším 18 let a vlastnícím řidičský průkaz (a potřebné skupiny řidičského oprávnění) déle jak 1 rok.
 4. Přívěsy se přebírají ve všední dny pouze od 9.00 do 17.00 hod.; v sobotu od 9.00 do 12.00 hod., v neděli a ve svátky po dohodě.
 5. Půjčovna potvrzuje, že přívěs je v řádném technickém stavu a že při správném použití splňuje svůj účel. Přívěsy nejsou vodotěsné. Zákazník prohlašuje, že byl o tomto náležitě poučen.
 6. Přívěs se pronajímá minimálně na 1 den. Časová sazba je stanovena za každých započatých 24 hodin.
 7. U bržděných vleků se platí záloha 3.000,-Kč + paušální částka za pronájem, u malých vleků je záloha 2.000 Kč + cena za pronájem.
 8. Při prodlení s platbou nejdéle o 3 dny bude přívěs odebrán (s možnou účastí Policie ČR) a účtována smluvní pokuta 10 % z dlužné částky za každý započatý den. Zákazník s touto smluvní pokutou souhlasí.
 9. U přívěsů je max.povolená rychlost 80 - 100 km/hod, při překročení veškeré škody vzniklé tímto hradí zákazník.
 10. Za veškeré škody nebo odcizení zodpovídá zákazník a odpovědnost uživatele se posuzuje podle obecných ustanovaní o odpovědnosti za škodu.
 11. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že přívěs převzal v řádném technickém stavu, nebude přívěs půjčovat jiné osobě, přívěs bude používán v souladu se svým určením (tzn. nebude úmyslně ničen, používán v těžkém terénu, přetěžován, montována přídavná zařízení, zákazník nebude dělat úpravy, odstraňovat nápisy apod.)
 12. Při jízdě mimo území ČR přebírá zákazník veškerou zodpovědnost za přívěs.
 13. Zákazník je povinen po dobu půjčení se o přívěs starat a kontrolovat pravidelně jeho funkce. Při dlouhodobém pronájmu musí být přívěs přistavován k údržbě každý měsíc nebo po ujetí 10.000 km.V případě pobytu mimo území ČR nebo při neplnění podmínek daných pro údržbu, přebírá veškerou zodpovědnost za stav přívěsu zákazník a za škody vzniklé špatnou údržbou zodpovídá a je povinen toto půjčovně uhradit.
 14. Zákazník je zodpovědný za veškeré škody způsobené špatným zacházením a porušením podmínek půjčovny a je povinen toto půjčovně uhradit. Přívěs nesmí být půjčen jiné osobě a tudíž nikým jiným řízen než je určeno.
 15. Za silně znečištěný přívěs zvenčí se sjednává zvláštní poplatek ve výši 150,-Kč, za protrženou plachtu min. 500,-Kč.
 16. Proražené a píchlé pneumatiky hradí zákazník.
 17. Při poruše přívěsu je zákazník povinen jej přistavit nejbližší opravně. V případě, že by náklady na opravu přesáhly hodnotu 200 Kč musí mít souhlas půjčovny, v případě porušení této povinnosti je zákazník povinen zaplatit provedenou opravu a půjčovna nemá povinnost uhradit tuto opravu zákazníkovi.
 18. Každá nehoda nebo odcizení musí být hlášeno Policii ČR. Veškeré škody hradí zákazník v případě, že nebude policie přivolána a to maximálně do 7 dnů od škodné události.
 19. Půjčovna si vyhrazuje právo účtovat ušlý zisk za dobu nutnou k opravě přívěsu, bylo-li poškozeno vinou zákazníka a zákazník s tím souhlasí.
 20. Zákazník je povinen přívěs vrátit v dohodnutém termínu (tj.den a hodinu). Zpoždění do 2 hod maximálně se toleruje – platí původní sazba; 5 hod maximálně - účtuje se poloviční sazba a nad 5 hod účtuje půjčovna za každých započatých 24 hod plnou paušální sazbu. Pokud přívěs nebude vrácen do 24 hodin, bude přívěs Policii ČR hlášen jako odcizený.
 21. Smlouvu lze prodloužit pouze osobním jednáním (s vypsáním nové smlouvy).
 22. Při převzetí či vrácení přívěsu mimo pracovní dobu a svátky platí zákazník jednorázově 100 Kč.
 23. V případě porušení smlouvy nájemcem je možno přívěs okamžitě odebrat bez předchozího upozornění a to i ze soukromého pozemku nájemce, s čímž nájemce souhlasí (zároveň nájemce hradí veškeré škody a náklady).
 24. Poskytovatel může požadovat vrácení věci i před skončením stanované doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel věc neužívá řádně nebo jestliže ji užívá v rozporu s účelem, kterému slouží.
 25. Zákazník potvrzuje, že přívěs převzal v bezvadném stavu, provozu schopný a nepoškozený.
 26. Při zapůjčení byl předán nájemci malý technický průkaz a zelená karta o mezinárodním pojištění a nájemce se zavazuje tyto „doklady“ vrátit při vrácení přívěsu. V opačném případě po nájemci může půjčovna požadovat úhradu škod, které počínáním nájemce vznikly.
 27. Zákazník souhlasí se smluvními podmínkami pro půjčení přívěsů a na důkaz toho připojuje svůj podpis na přední část smlouvy.
Pro více informací volejte: +420 608 304 003